Modernizare Aeroport Craiova

In cadrul proiectului Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova a fost semnat astăzi contractul pentru achiziția sectorială de produse “Echipamente și sisteme de control securitate”, cu o valoare totală de 24.060.309,9 lei.

Prin semnarea acestui contract au fost finalizate toate cele 11 achiziții publice prevăzute în proiect, respectiv:

1. Elaborarea Documentației suport pentru finanțarea investiției ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 2,342,848.85 lei

2. Servicii de consultanță financiară pentru aprobarea creditului necesar acoperirii deficitului de finanțare al proiectului ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 109,000.00 lei

3. Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului 348,193,438.35 lei

4. Achizitia echipamentelor IT aferente echipei de proiect 99,690.00 lei

5. Furnizare stingatoare PSI 11,780.00 lei

6. Furnizare echipamente securitate – Mijloace aeroportuare (Ob.17b) 625,600.00 lei

7. Furnizare echipamente securitate – Echipamente si sisteme de control securitate (Ob.17c) 20,218,747.82 lei

8. MOBILIER ARHITECTURA SI ACCESORII+Porți de îmbarcare 1,485,909.00 lei

9. Achizitie Containere pentru colectare selectiva deseuri 119,775.41 lei

10. Servicii de informare și publicitate 7,280.00 lei

11. Servicii de dirigentie de santier 2,547,499.60 lei


Categories:

Tags: