Politică Business Actualitate Evenimente Sport Administraţie Interviu Învăţământ  
Actualitate
Proiectul “Venus - Împreună pentru o viață în siguranță!”
0 Publicat la 4 martie 2020, ora 15:50, 696 / 676 afişări Micapi
Nota medie 6.1/10 din 158 voturi
   

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează în calitate de partener local, alături de alte 41 de instituții specializate de la nivelul administrației publice locale, respectiv direcții generale de asistență socială și protecția copilului și direcții de asistență socială, începând din data de 04.03.2019, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038, al cărui Beneficiar/Lider de parteneriat este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.  

         Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

         Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Acesta are o durată de implementare de 48 de luni și o perioadă de sustenabilitate de 36 de luni.

         Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de Direcția Generală de Asistență Socială Craiova este de 1.137.171,60 lei, din care contribuția proprie este de 2%, în valoare de 22,743.43 lei. În cadrul proiectului, în Municipiul Craiova vor fi create o “Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

         Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice. Capacitatea acestui serviciu social este de 6 locuri, iar găzduirea în cadrul acestuia se realizează pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

         Serviciile integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Serviciile de grup de suport vor fi oferite pentru minim 14 beneficiari/ an, iar serviciile de sprijin în vederea integrării soci-profesionale prin furnizarea de consiliere vocațională vor fi oferite pentru minim 34 de beneficiari/an.

         Având în vedere că identificarea și selecția persoanelor care pot face parte din grupul țintă se poate realiza pe întreaga perioada de implementare a proiectului, rugăm mass-media și comunitatea să ne sprijine, prin informarea și îndrumarea femeilor victime ale violenței domestice către sediul direcției, situat în Craiova, str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin proiect.

         Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte  persoane.

         Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale, persoana victimă a violenței domestice trebuie să constituie un dosar de înscriere în grupul țintă. Menționăm că anunțul și documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se regăsesc pe site-ul instituției la www.spascraiova.ro (secțiunea comunicate), site-ul Primăriei Municipiului Craiova precum și la sediul instituției. Totodată, anunțul a fost transmis de către direcție către institutii și autorități publice locale, ONG-uri și alți actori relevanți din municipiul Craiova și din județul Dolj, în scopul acordării suportului necesar în vederea identificării Grupului Țintă al proiectului.

         Informații suplimentare se pot acorda la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, situat în Str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, la nr. tel. 0251437617, sau pe adresa de e-mail: sefserviciustrategiiproiecte@spascraiova.ro. Persoana de contact: Responsabil servicii sociale: dna. Oprea Elena.

 

 
afiseaza mai multe
Adaugă un comentariu
Doresc să primesc un email când cineva comentează
Cei care doresc să fie informaţi în momentul în care un vizitator publică un comentariu nou, pot bifa căsuţa de sub câmpul e-mail.
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Contact:
Adresă: str. M. Kogalniceanu, nr. 3
Craiova, Dolj
Telefon: 0351 431 881
E-mail: anunturi[at]micapi.ro