Politică Business Actualitate Evenimente Sport Administraţie Interviu Învăţământ  
Actualitate Drept la replică
Primăria Craiova lămureşte problema cetăţeanului impozitat la Craiova şi Cârcea
0 Publicat la 20 aprilie 2016, ora 21:43, 5027 / 2378 afişări MICAPI
Nota medie 6.0/10 din 1024 voturi
   
Domnul Rosu Doru figurează în evidentele fiscale la Primăria Craiova cu teren si clădire în baza declaratiei fiscale nr. 219741/ 28.12.2005 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, si a documentelor anexate : contract de vânzare cumpărare din anul 2001( conform actului de proprietate, terenul este situat pe teritoriul municipiului Craiova) certificatul de urbanism nr. 1589/17.06.2003 eliberat de primăria municipiului Craiova, certificatul de nomenclatură stradală nr.24078/16.10.2003 cu amplasarea terenului în Nomenclatorul Străzilor din municipiul Craiova pe Aleea V Drumul Apelor, Nr 30, Plan de amplasament si situatie cu schitele imobilului – teren si cladire.
Cu referire la articolele publicate cu privire la dubla impunere a domnului Rosu Doru atât la Primăria Craiova cât si la Primăria Cârcea,  Biroul de presă al Primăriei Municipiului Craiova,  este abilitat să transmită următorul drept la replică :
 
Domnul  Rosu Doru  figurează  în evidentele fiscale la Primăria  Craiova cu teren si clădire în baza declaratiei fiscale nr. 219741/ 28.12.2005  înregistrată la  Primăria Municipiului Craiova, si a documentelor anexate : contract de vânzare cumpărare din anul 2001( conform actului de proprietate, terenul este situat pe teritoriul municipiului Craiova) certificatul de urbanism nr. 1589/17.06.2003 eliberat de primăria municipiului Craiova, certificatul de nomenclatură stradală nr.24078/16.10.2003  cu amplasarea terenului în Nomenclatorul Străzilor din municipiul Craiova pe Aleea V Drumul Apelor, Nr 30, Plan de amplasament si situatie cu schitele imobilului – teren si cladire. Obligatiile fiscale către bugetul local al Primăriei Craiova au fost achitate de domnul Rosu Doru  integral pînă la data de 30 iunie 2014.
  Conform Planului Urbanistic General al municipiului Craiova, aprobat de Consiliul Local Craiova prin Hotărârea nr. 23/2000 si avizat de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritorului cu nr. 93/2000, terenul este pozitionat în intravilanul municipiului Craiova.
În cazul în care se iveste un conflict cu privire la delimitarea teritorială între două unităti administrativ-teritoriale, cu privire la aceeasi materie impozabilă, până la clarificarea conflictului, contribuabilul datorează impozitele si taxele locale, la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei evidentă erau înscrise imobilele.  Celelalte organe fiscale nu au dreptul să perceapă impozite si taxe locale până la solutionarea conflictului,  dreptul de impunere revine noului organ fiscal cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a solutionat conflictul, conform prevederilor art. 43. Alin 3 din Legea 207 privind Codul de Procedură Fiscală
Actele administrative emise în anul 2016,  pentru contribuabilul Rosu Doru cu privire la obligatiile fiscale pe anul 2016, au fost contestate prin depunerea la registratura institutiei a contestatiei, urmând  a se solutiona conform dispozitiilor legale,  titlul VIII Solutionarea contestatiilor împotriva actelor administrativ fiscale din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
 
 
Foto: adevarul.ro
Facem cunoscute următoare prevederi legale privind obligațiile fiscale :
Legea 227 2015 privind Codul fiscal
ART. 461 - Declararea, dobândirea, înstrăinarea si modificarea clădirilor
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia să depună o declaratie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competentă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii si datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii si înscrierea acestora în evidentele autoritătilor administratiei publice locale reprezintă o obligatie legală a contribuabililor care detin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizatie de construire.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este conditionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliară.
 
ART. 466 - Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia să depună o nouă declaratie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competentă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, ti datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 (11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este conditionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru ti publicitate imobiliar
 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală
ART. 43 Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale locale
 (3) În cazul în care se iveşte un conflict cu privire la delimitarea teritorială între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale şi/sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu privire la aceeaşi materie impozabilă, până la clarificarea conflictului, contribuabilul datorează impozitele şi taxele locale aferente materiei impozabile, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale sau subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei evidenţă era înscrisă materia impozabilă până la apariţia conflictului. Celelalte organe fiscale locale nu au dreptul să perceapă impozite şi taxe locale până la soluţionarea conflictului. Impozitele şi taxele locale plătite de contribuabil rămân venit al bugetului local la care au fost plătite chiar dacă după soluţionarea conflictului dreptul de impunere aparţine altui organ fiscal local. În acest caz, dreptul de impunere revine noului organ fiscal local competent, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a soluţionat conflictul.
 
 
afiseaza mai multe
Adaugă un comentariu
Doresc să primesc un email când cineva comentează
Cei care doresc să fie informaţi în momentul în care un vizitator publică un comentariu nou, pot bifa căsuţa de sub câmpul e-mail.
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Contact:
Adresă: str. M. Kogalniceanu, nr. 3
Craiova, Dolj
Telefon: 0351 431 881
E-mail: anunturi[at]micapi.ro